Fotogaléria

Online porady projektového tímu

 

 

 

Interkultúrne vzdelávať v školách so žiakmi z rómskych komunít

 

 

Príprava na štátnu jazykovú skúšku z rómskeho jazyka

 

Medzinárodný workshop v Oslo 

 

Študijná návšteva v Oslo 

Priebežná tlačová konferencia 04.11.2022