Interkultúrne vzdelávať v školách so žiakmi z rómskych komunít

Aktuality / 11.01.2022

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) pripravuje inovatívny vzdelávací tréning „Interkultúrne vzdelávať v školách so žiakmi z rómskych komunít“, ktorý je určený pre pedagógov materských, základných a stredných škôl.

     Cieľom vzdelávania je zdokonaliť kľúčové profesijné kompetencie účastníkov vzdelávacieho tréningu v oblastiach:

     -         Rómsky jazyk (komunikačná úroveň A1 – pre začiatočníkov)

     -         Rómska kultúra a rómska história

     -         Interkultúrna výchova

     -         Inovatívne vzdelávacie metódy

 

     Vzdelávanie je súčasťou preddefinovaného projektu s názvom „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“ v rámci programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov financovaného z Nórskych grantov a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

 

Uchádzač zasiela na doleuvedenú poštovú adresu v termíne do 31.01.2022 (vrátane):

 

- vyplnený prihlasovací formulár

- potvrdenie o pedagogickej činnosti

- súhlas dotknutej osoby k spracúvaniu osobných údajov

 

Kontaktná adresa:   Štátny pedagogický ústav, PhDr. Jozef Facuna, PhD., Pluhová 8, 831 03 Bratislava

 

Informácia o výsledku výberu bude poslaná všetkým záujemcom po ukončení prihlasovania na e-mailovú adresu uvedenú v prihlasovacom formulári najneskôr do 8. 2. 2022 (vrátane).

 

Výzva na prihlasovanie na vzdelávací tréning

Prihlasovací formulár

Súhlas dotknutej osoby k spracúvaniu osobných údajov

 

 

 

  

 

 

 

Projekt s názvom Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov získal grant z Nórska prostredníctom Nórskych grantov v sume 1 105 000 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 195 000 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je systémová podpora zavedenia vyučovania rómskeho jazyka a literatúry, rómskej kultúry a rómskej histórie na všetkých stupňoch vzdelávania v rámci školských vzdelávacích programov škôl so žiakmi z rómskych komunít, podpora interkultúrneho vzdelávania, demokratického a inkluzívneho školského prostredia.

Partner projektu: