Otvorilo sa prihlasovanie do piateho ročníka súťaže AMARI ROMAŇI ČHIB – Naša rómčina

Aktuality / 09.03.2023

Národný inštitút vzdelávania a mládeže v spolupráci so Súkromnou SOŠ pedagogickou a sociálnou v Košiciach pripravuje v školskom roku 2022/2023 piaty ročník literárnej súťaže v prednese poézie a prózy v rómskom jazyku pod názvom AMARI ROMAŇI ČHIB – Naša rómčina.

 

Súťaž sa bude konať 5. apríla 2023 v budove Kulturparku v Košiciach. Zapojiť sa môžu žiaci stredných odborných škôl, gymnázií, konzervatórií s vyučovacím predmetom rómsky jazyk a literatúra a žiaci, pre ktorých je rómsky jazyk materinským jazykom.

 

V prípade záujmu je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku najneskôr do 24. marca 2023. Formulár je dostupný na nasledovnom odkaze a vyplniť ho môže učiteľ zapojeného žiaka: PRIHLÁŠKA: „Amari romaňi čhib“

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1sTsgA11SAKQHEOC7Ge77FcqEAZuBgoeBPi_def79QeZcAg/viewform

Vyhlasovateľom súťaže je Kultúrne združenie občanov rómskej národnosti Košického kraja. Súťaž organizuje Súkromná SOŠ pedagogická a sociálna, Požiarnická 1, 040 01 Košice. Odborným garantom je Národný inštitút vzdelávania a mládeže.

 

Podrobnejšie informácie o súťaži je možné nájsť aj na web stránke vyhlasovateľa súťaže.

 

„Poslaním Súťaže je vyhľadávanie a podporovanie talentovaných žiakov, rozvíjanie tvorivosti a sebaprezentácie žiakov a vzbudzovanie záujmu žiakov spoznávať krásu rómskeho jazyka a rómskej literatúry”, uviedol Jozef Facuna z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže.

 

Program súťaže:

09.00 – 09.20     príchod, prezentácia a občerstvenie účastníkov

 

09.20 – 09.30     zahájenie súťaže

 

09.30 – 10.30    prednes poézie a prózy v rómskom jazyku, žiaci základných škôl – 1. a 2. kategória

 

10.30 – 11.30     prednes poézie a prózy v rómskom jazyku, žiaci stredných odborných škôl a gymnázií – 3. kategória

 

11.30 – 12.30  prednes poézie a prózy v rómskom jazyku, žiaci konzervatórií – 4. kategória

 

13.00 – 13.30     vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov súťaže

 

 

Kontaktný údaj na garanta súťaže: [email protected]

 

 

 

Zdroj ilustračnej fotky:  Súkromné Hudobné Dramatické Konzervatórium Rimavská Sobota

Projekt s názvom Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov získal grant z Nórska prostredníctom Nórskych grantov v sume 1 105 000 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 195 000 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je systémová podpora zavedenia vyučovania rómskeho jazyka a literatúry, rómskej kultúry a rómskej histórie na všetkých stupňoch vzdelávania v rámci školských vzdelávacích programov škôl so žiakmi z rómskych komunít, podpora interkultúrneho vzdelávania, demokratického a inkluzívneho školského prostredia.

Partner projektu: