Prihláste sa na inovatívny vzdelávací tréning Interkultúrne vzdelávať v školách so žiakmi z rómskych komunít

Aktuality / 25.10.2022

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) pripravuje inovatívny vzdelávací tréning „Interkultúrne vzdelávať v školách so žiakmi z rómskych komunít“, ktorý je určený pre pedagógov materských, základných a stredných škôl.

 

Cieľom vzdelávania je zdokonaliť kľúčové profesijné kompetencie účastníkov vzdelávacieho tréningu v oblastiach:

     –         Rómsky jazyk (komunikačná úroveň A1 – pre začiatočníkov)

     –         Rómska kultúra a rómska história

     –         Interkultúrna výchova

     –         Inovatívne vzdelávacie metódy

 

Vzdelávanie je súčasťou preddefinovaného projektu s názvom „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“ v rámci programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov financovaného z Nórskych grantov a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

Uchádzači sa môžu prihlásiť vyplnením FORMULÁRA v termíne do 6.11.2022 (vrátane): https://forms.office.com/r/AisC3b7BZ1

 

Bližšie informácie nájdu záujemcovia na tomto odkaze:  Výzva na prihlasovanie na vzdelávací tréning

 

Ak by ste potrebovali viac informácií, kontaktujte nášho kolegu, pána PhDr. Jozef Facunu, PhD. na adrese [email protected]

 

Informácia o výsledku výberu bude poslaná všetkým záujemcom po ukončení prihlasovania na e-mailovú adresu uvedenú v prihlasovacom formulári najneskôr do 08. 11. 2022 (vrátane).

Projekt s názvom Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov získal grant z Nórska prostredníctom Nórskych grantov v sume 1 105 000 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 195 000 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je systémová podpora zavedenia vyučovania rómskeho jazyka a literatúry, rómskej kultúry a rómskej histórie na všetkých stupňoch vzdelávania v rámci školských vzdelávacích programov škôl so žiakmi z rómskych komunít, podpora interkultúrneho vzdelávania, demokratického a inkluzívneho školského prostredia.

Partner projektu: