Školenie školiteľov v oblasti ľudských práv a demokratického občianstva

Aktuality / 17.01.2022

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) v spolupráci s Európskym Wergeland Centrom (EWC), partnerom Rady Európy, pripravuje v termíne 6. – 9. apríla 2022 školenie školiteľov v oblasti ľudských práv a demokratického občianstva pre pokročilých.

Účasť na školení je bezplatná.

V prípade záujmu vyplňte, podpíšte a pošlite do 15.  2. 2022 (vrátane) na e-mailovú adresu [email protected] naskenovaný:

Prihlasovací formulár

Súhlas dotknutej osoby k spracúvaniu osobných údajov

Počet miest je limitovaný. Informácia o výsledku výberu bude poslaná všetkým záujemcom po ukončení prihlasovania na e-mailovú adresu uvedenú v prihlasovacom formulári najneskôr do 18. 2. 2022 (vrátane). 

Vybraným uchádzačom poskytneme program školenia a podrobnejšie praktické informácie v dostatočnom časovom predstihu.

Bližšie informácie nájdete nižšie v letáku. 

Leták na stiahnutie: BUDOVANIE INKLUZÍVNEHO ŠKOLSKÉHO PROSTREDIA PRE VŠETKÝCH

 

 

Projekt s názvom Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov získal grant z Nórska prostredníctom Nórskych grantov v sume 1 105 000 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 195 000 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je systémová podpora zavedenia vyučovania rómskeho jazyka a literatúry, rómskej kultúry a rómskej histórie na všetkých stupňoch vzdelávania v rámci školských vzdelávacích programov škôl so žiakmi z rómskych komunít, podpora interkultúrneho vzdelávania, demokratického a inkluzívneho školského prostredia.

Partner projektu: