Spolu s Rómami dosiahneme viac aj na konferencii o zmenách vo vyučovaní národnostných jazykoch

Aktuality / 12.10.2023

Konferencia o národnostných jazykoch, ktorá práve prebieha v Bratislave je podujatím, na ktorom sa z viacerých regiónov Slovenska stretli učitelia a odborníci, aby diskutovali o zmenách vo vyučovaní národnostných jazykov a tak si navzájom vymenili pedagogické skúsenosti z národnostného vzdelávania.

Do programu konferencie sa dostal aj projekt Spolu s Rómami dosiahneme viac, ktorého cieľom je systémová podpora rómskeho vzdelávania v kontexte národnostného vzdelávania. 

Prezentácia projektu zahŕňala základné informácie o projekte, donorovi projektu, inovatívnom vzdelávaní, príprave pedagógov na štátnu jazykovú skúšku z rómskeho jazyka, školeniach manažmentu škôl, a tiež informácie o školeniach v oblasti ľudských práv a demokratického občianstva. Skúsenosti zo študijných pobytoch pre pedagógov, ktoré sa organizovali s Európskym Wergeland Centrom v Nórsku boli tiež predmetom prezentácie o projekte Spolu s Rómami dosiahneme viac.

Prezentovať priebežné výsledky a výstupy projektu na tejto konferencii je dobrou príležitosťou informovať odbornú verejnosť o možnostiach budovania rómskeho vzdelávania, podpore inkluzívneho vzdelávania, ktoré vďaka nórskym fondom realizujeme v súčasnosti. Konferencie takéhoto formátu sú istým signálom pre rozvíjanie ďalších projektov v oblasti podpory výchovy a vzdelávania žiakov z rómskych komunít a budovania siete interkultúrnych škôl, uviedol projektový manažér Jozef Facuna.

Projekt „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť  ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“ sa realizuje  v rámci programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov financovaného z Nórskych grantov a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Projekt s názvom Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov získal grant z Nórska prostredníctom Nórskych grantov v sume 1 105 000 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 195 000 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je systémová podpora zavedenia vyučovania rómskeho jazyka a literatúry, rómskej kultúry a rómskej histórie na všetkých stupňoch vzdelávania v rámci školských vzdelávacích programov škôl so žiakmi z rómskych komunít, podpora interkultúrneho vzdelávania, demokratického a inkluzívneho školského prostredia.

Partner projektu: