Spolupráca medzi NIVaM a Medzinárodným centrom pre vzdelávanie o Auschwitz a holokauste

Aktuality / 24.11.2023

Národný inštitút vzdelávania a mládeže zorganizoval tematické vzdelávacie tréningy. Pri ich realizácii spolupracoval s Medzinárodným centrom pre vzdelávanie o Auschwitz a holokauste

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM)  pripravil v termíne od 8. do 11. novembra 2023  vzdelávacie tréningy pre dvadsiatich pedagogických zamestnancov a odborných pracovníkov v Medzinárodnom centre pre vzdelávanie o Auschwitz a holokauste v Poľsku.

Vzdelávanie zahŕňalo špecifické workshopy na témy druhej svetovej vojny, holokaust a koncentračné tábory. Kľúčové bolo prepojenie týchto tém na dodržiavanie základných ľudských práv a uvedomovanie si etických hodnôt v súčasnosti.

Teoretické workshopy doplnili prehliadky koncentračného tábora Auschwitz I a koncentračného a vyhladzovacieho tábora Auschwitz II-Birkenau. Sprevádzal ich odborný výklad a poznatky z neho sa využili na predmetných workshopoch.

Cieľom vzdelávacej aktivity bolo prehĺbiť vedomosti a rozšíriť informácie o udalostiach, ktoré sa uskutočnili pred druhou svetovou vojnou, počas nej, ale i po vojne.

Ako uviedol Jozef Facuna, projektový manažér z Oddelenia národnostných menšín v Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže (NIVaM) benefitov vzdelávacej aktivity pre pedagogickú prax vidí viacero:

-     implementovanie nových vedomostí vo formálnom a neformálnom vzdelávaní,

-     zvýšenie vzdelávacích aktivít zapojených škôl na oboznamovanie žiakov s témami ľudských práv a demokratického občianstva,

-     využitie získaných poznatkov pri tvorbe učebných materiálov so zameraním na udalosti druhej svetovej vojny,

-     plánovanie nových aktivít – študijných tréningov pre pedagogických zamestnancov a odborných pracovníkov so zameraním na udalosti druhej svetovej vojny,

-     rozvíjanie ďalšej spolupráce s Medzinárodným centrom pre vzdelávanie o Auschwitz a holokauste.

Medzinárodné centrum pre vzdelávanie o Auschwitz a holokauste (International Center for Education about Auschwitz and Holocaust – ICEAH) vzniklo v roku 2005 a je neoddeliteľnou súčasťou Štátneho múzea Auschwitz-Birkenau. Medzi aktivity Centra patrí vzdelávanie o histórii holokaustu a nemeckého nacistického koncentračného a vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau. Zameriava sa na tragický osud Židov, Poliakov, Rómov a sovietskych vojnových zajatcov, ako aj na osudy všetkých ostatných skupín obetí uväznených a zavraždených v Osvienčime.

„Aktivity Centra vzdelávania sú zamerané na žiakov a študentov, ako aj na učiteľov a pedagógov a predstaviteľov rôznych profesií vrátane skupín ľudí ‘vylúčených’ zo spoločnosti. Centrum okrem iného organizuje študijné pobyty pre mládež, konferencie, vzdelávacie projekty, školenia, kurzy či výstavy. Poskytuje tiež prístup k samovzdelávacím materiálom na internete,“ uviedol Facuna.

Vzdelávacie tréningy v Medzinárodnom centre pre vzdelávanie o Auschwitz a holokauste v Poľsku sú súčasťou aktivít v rámci preddefinovaného projektu s názvom „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“ v rámci programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov. Projekt je  financovaný z Nórskych grantov a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Projekt s názvom Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov získal grant z Nórska prostredníctom Nórskych grantov v sume 1 105 000 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 195 000 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je systémová podpora zavedenia vyučovania rómskeho jazyka a literatúry, rómskej kultúry a rómskej histórie na všetkých stupňoch vzdelávania v rámci školských vzdelávacích programov škôl so žiakmi z rómskych komunít, podpora interkultúrneho vzdelávania, demokratického a inkluzívneho školského prostredia.

Partner projektu: