VIDEO: Autentické reakcie účastníkov vzdelávacích tréningov o Auschwitz a holokauste

Aktuality / 29.11.2023

VIDEO: Autentické reakcie účastníkov vzdelávacích tréningov realizovaných s Medzinárodným centrom pre vzdelávanie o Auschwitz a holokauste

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) zorganizoval v termíne od 8. do 11. novembra 2023 tematické vzdelávacie tréningy. Pri ich realizácii spolupracoval s Medzinárodným centrom pre vzdelávanie o Auschwitz a holokauste.

Podujatia v Medzinárodnom centre pre vzdelávanie o Auschwitz a holokauste v Poľsku sa zúčastnilo dvadsať pedagogických zamestnancov a odborných pracovníkov. Súčasťou vzdelávania boli workshopy na témy druhej svetovej vojny, holokaust a koncentračné tábory. Teoretické informácie doplnila návšteva koncentračného tábora Auschwitz I a koncentračného a vyhladzovacieho tábora Auschwitz II-Birkenau.

V krátkom videu prinášame autentické reakcie účastníkov vzdelávania. Silný zážitok, viacero emócií, veľká stopa či podnety pre ďalšie využitie v rámci výučby. To sú len niektoré z ich reakcií, ktoré potvrdzujú význam tejto vzdelávacej aktivity a jej dosah na prax. 

Vzdelávacie tréningy v Medzinárodnom centre pre vzdelávanie o Auschwitz a holokauste v Poľsku sú súčasťou aktivít v rámci preddefinovaného projektu s názvom „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“ v rámci programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov. Projekt je  financovaný z Nórskych grantov a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Kompletnú informáciu o vzdelávacích tréningoch nájdete na našej webovej stránke – https://nivam.sk/narodny-institut-vzdelavania-a-mladeze-zorganizoval-tematicke-vzdelavacie-treningy-pri-ich-realizacii-spolupracoval-s-medzinarodnym-centrom-pre-vzdelavanie-o-auschwitz-a-holokauste/

Vzdelávacie tréningy v Medzinárodnom centre pre vzdelávanie o Auschwitz a holokauste v Poľsku sú súčasťou aktivít v rámci preddefinovaného projektu s názvom „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“ v rámci programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov. Projekt je  financovaný z Nórskych grantov a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Projekt s názvom Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov získal grant z Nórska prostredníctom Nórskych grantov v sume 1 105 000 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 195 000 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je systémová podpora zavedenia vyučovania rómskeho jazyka a literatúry, rómskej kultúry a rómskej histórie na všetkých stupňoch vzdelávania v rámci školských vzdelávacích programov škôl so žiakmi z rómskych komunít, podpora interkultúrneho vzdelávania, demokratického a inkluzívneho školského prostredia.

Partner projektu: