Výzva na prihlasovanie na vzdelávanie školského manažmentu

Aktuality / 04.10.2021

Štátny pedagogický ústav pripravuje bezplatné inovatívne vzdelávanie pracovníkov, ktorí sa podieľajú na riadiacom procese základných a stredných škôl.

Cieľom vzdelávania je oboznámiť účastníkov s príkladmi dobrej praxe v oblasti implementácie rómskeho jazyka a rómskej kultúry v školskom vzdelávacom programe, prostredníctvom toho podporovať interkultúrnu výchovu a zohľadňovať jazykovú odlišnosť žiakov z marginalizovaných rómskych komunít.

Vzdelávanie je určené pre školský manažment:

-    riaditeľ školy alebo zástupca riaditeľa, alebo iný člen vedenia školy, napr. predseda predmetovej komisie,

-    administratívny pracovník, ktorý sa podieľa na riadiacom procese školy.

Po absolvovaní vzdelávania dostanú účastníci certifikát vydaný Štátnym pedagogickým ústavom.

 

Obsah inovatívneho vzdelávania:

-    Možnosti vyučovania rómskeho jazyka v ZŠ a SŠ

-    Možnosti používania rómskeho jazyka vo vyučovacom procese v ZŠ a SŠ

-    Spolupráca s rómskou komunitou – rodina, škola

-    Inovatívne vzdelávacie metódy a didaktické prístupy

-    Podpora interkultúrnej výchovy

-    Príklady dobrej praxe

 

Bližšie informácie nájdete v letak.pdf.

 

1-dňové vzdelávanie sa uskutoční dňa 25. 10. 2021 v online prostredí od 13.00 hod. do 18.00 hod.

 

V prípade záujmu prosíme vyplňte, podpíšte a pošlite naskenovaný:

- prihlasovaci_formular_iv_pre_skolsky_manazment.docx

- súhlas dotknutej osoby k spracúvaniu osobných údajov.docx

 

na adresu [email protected] do 21. 10. 2021 do 18.00 hod.

 

V prípade doplňujúcich otázok a informácií kontaktujte elektronicky: 

PhDr. Jozef Facuna, PhD., manažér projektu: [email protected] 

 

Projekt s názvom Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov získal grant z Nórska prostredníctom Nórskych grantov v sume 1 105 000 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 195 000 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je systémová podpora zavedenia vyučovania rómskeho jazyka a literatúry, rómskej kultúry a rómskej histórie na všetkých stupňoch vzdelávania v rámci školských vzdelávacích programov škôl so žiakmi z rómskych komunít, podpora interkultúrneho vzdelávania, demokratického a inkluzívneho školského prostredia.

Partner projektu: