Vzdelávanie školského manažmentu

Aktuality / 17.05.2023

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM) pripravuje inovatívne vzdelávanie pracovníkov, ktorí sa podieľajú na riadiacom procese základných a stredných škôl.

 

 

Cieľom vzdelávania je oboznámiť frekventantov s príkladmi dobrej praxe v oblasti implementácie rómskeho jazyka a rómskej kultúry v školskom vzdelávacom programe, prostredníctvom toho podporovať interkultúrnu výchovu a zohľadňovať jazykovú odlišnosť žiakov z marginalizovaných rómskych komunít.

 

Vzdelávanie je súčasťou preddefinovaného projektu s názvom „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“ v rámci programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov financovaného z Nórskych grantov a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

Jednodňové vzdelávanie sa uskutoční v online prostredí. Program vrátane termínov bude doručený záujemcom v dostatočnom časovom predstihu. Vzdelávanie sa plánuje organizovať v júni 2023.

 

V prípade záujmu prosíme vyplňte, podpíšte a pošlite naskenovaný:

 

–  prihlasovací formulár

 

súhlas dotknutej osoby k spracúvaniu osobných údajov

 

na adresu [email protected] najneskôr do 31. 05. 2023 (vrátane).

 

Stiahnite si Leták – Inovatívne vzdelávanie pre školský manažment.

 

 

 

Projekt s názvom Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov získal grant z Nórska prostredníctom Nórskych grantov v sume 1 105 000 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 195 000 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je systémová podpora zavedenia vyučovania rómskeho jazyka a literatúry, rómskej kultúry a rómskej histórie na všetkých stupňoch vzdelávania v rámci školských vzdelávacích programov škôl so žiakmi z rómskych komunít, podpora interkultúrneho vzdelávania, demokratického a inkluzívneho školského prostredia.

Partner projektu: