Spolu s Rómami dosiahneme viac

Tvorba učebných materiálov

Prečítajte si viac

Spolu s Rómami dosiahneme viac

Interkultúrne vzdelávanie v ZŠ so žiakmi z rómskych komunít

Prečítajte si viac

Spolu s Rómami dosiahneme viac

Príprava pedagógov na štátnu jazykovú skúšku z rómskeho jazyka

Prečítajte si viac

Spolu s Rómami dosiahneme viac

Vzdelávacie tréningy pre pedagógov v Oslo

Prečítajte si viac

Spolu s Rómami dosiahneme viac

Školenie školiteľov v oblasti ľudských práv a demokratického občianstva

Prečítajte si viac

Spolu s Rómami dosiahneme viac

Slovenská akadémia: Demokratické a inkluzívne školské prostredie pre všetkých

Prečítajte si viac

Spolu s Rómami dosiahneme viac • Together with Roma, we will achieve more • Jekhetane le Romenca buter keraha

Working together for a green, competitive and inclusive Europe

Nórske granty

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk 

Zobraziť viac
Alt Text!

Projekt s názvom Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov získal grant z Nórska prostredníctom Nórskych grantov v sume 1 105 000 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 195 000 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je systémová podpora zavedenia vyučovania rómskeho jazyka a literatúry, rómskej kultúry a rómskej histórie na všetkých stupňoch vzdelávania v rámci školských vzdelávacích programov škôl so žiakmi z rómskych komunít, podpora interkultúrneho vzdelávania, demokratického a inkluzívneho školského prostredia.

Partner projektu: