Aktuality

Aktuality / 05.06.2024

V podpore vzdelávania rómskych žiakov sa podarilo zrealizovať viacero úspešných krokov.

Svoje výsledky sumarizuje tematický projekt s medzinárodnou participáciou.

Aktuality / 15.05.2024

NIVaM vydáva novú edíciu učebných materiálov so zameraním na rómsky jazyk, rómsku kultúru a rómsku históriu

V roku 2015 vydal Národný inštitút vzdelávania a mládeže v rámci projektu Spolu s Rómami dosiahneme viac, prvé publikácie pre pedagógov a pedagogičky a žiakov a žiačky.

Aktuality / 21.04.2024

Video: Záverečná medzinárodná konferencia inovatívneho vzdelávania učiteľov

V priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa konala záverečná medzinárodná konferencia inovatívneho vzdelávania učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov, známeho pod sloganom "Spolu s Rómami dosiahneme viac"

Aktuality / 29.01.2024

Úspešne ukončujeme inovatívne vzdelávanie učiteľov

Učitelia Základnej školy Zlaté Klasy obhajovali pred skúšobnou komisiou záverečné prezentácie.

Aktuality / 29.11.2023

VIDEO: Autentické reakcie účastníkov vzdelávacích tréningov o Auschwitz a holokauste

VIDEO: Autentické reakcie účastníkov vzdelávacích tréningov realizovaných s Medzinárodným centrom pre vzdelávanie o Auschwitz a holokauste

Aktuality / 24.11.2023

Spolupráca medzi NIVaM a Medzinárodným centrom pre vzdelávanie o Auschwitz a holokauste

Národný inštitút vzdelávania a mládeže zorganizoval tematické vzdelávacie tréningy. Pri ich realizácii spolupracoval s Medzinárodným centrom pre vzdelávanie o Auschwitz a holokauste

Aktuality / 16.10.2023

Európske Wergeland centrum vzdelával učiteľov rómskeho jazyka

V termíne od 12. – 15. októbra 2023 bol uskutočnený vzdelávací tréning pre učiteľov rómskeho jazyka v Bratislave. Lektormi boli experti z Európskeho Wergeland Centra: Ramiza Sakip, Larisa Bronder a Jana Randa.

Aktuality / 13.10.2023

Školíme učiteľov rómskeho jazyka v spolupráci s Európskym Wergeland Centrom

Školenie učiteľov rómskeho jazyka realizujeme práve v týchto dňoch v Bratislave.

Aktuality / 12.10.2023

Spolu s Rómami dosiahneme viac aj na konferencii o zmenách vo vyučovaní národnostných jazykoch

Konferencia o národnostných jazykoch, ktorá práve prebieha v Bratislave je podujatím, na ktorom sa z viacerých regiónov Slovenska stretli učitelia a odborníci, aby diskutovali o zmenách vo vyučovaní národnostných jazykov a tak si navzájom vymenili pedagogické skúsenosti z národnostného vzdelávania.

Aktuality / 06.10.2023

Inovatívne vzdelávanie v Zlatých Klasoch

Práve v týchto dňoch prebieha v Zlatých Klasoch vzdelávanie pedagógov v oblasti používania rómskeho jazyka pri práci a vzdelávaní v školách so žiakmi z rómskych komunít.

Aktuality / 05.06.2023

Študijná návšteva v Oslo úspešne napreduje

Spolu s Rómami dosiahneme viac

Aktuality / 02.06.2023

Slovenskí pedagógovia v nórskom Oslo

Spolu s Rómami dosiahneme viac

Aktuality / 17.05.2023

Vzdelávanie školského manažmentu

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM) pripravuje inovatívne vzdelávanie pracovníkov, ktorí sa podieľajú na riadiacom procese základných a stredných škôl.

Aktuality / 09.03.2023

„Jekhetane le Romenca/Spoločne s Rómami“ k dosiahnutiu interkultúrneho porozumenia v školách

Prečo hovoriť o rómskej kultúre a rómskej histórii? K čomu ma viesť interkultúrny dialóg? Prečo sa učiť po rómsky? Má zmysel interkultúrne vzdelávať? Aj týmito otázkami sa zaoberali pedagógovia na inovatívnom vzdelávaní, ktoré sa uskutočnilo od 2. do 5. marca v Bratislave.

Aktuality / 09.03.2023

Otvorilo sa prihlasovanie do piateho ročníka súťaže AMARI ROMAŇI ČHIB – Naša rómčina

Národný inštitút vzdelávania a mládeže v spolupráci so Súkromnou SOŠ pedagogickou a sociálnou v Košiciach pripravuje v školskom roku 2022/2023 piaty ročník literárnej súťaže v prednese poézie a prózy v rómskom jazyku pod názvom AMARI ROMAŇI ČHIB – Naša rómčina.

Aktuality / 04.11.2022

Predstavili sme priebežné výsledky a úspechy projektu „Spolu s Rómami dosiahneme viac“

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) dlhodobo podporuje vzdelávanie Rómov a Rómiek na celonárodnej úrovni od predprimárneho až po vyššie stredné vzdelávanie prostredníctvom viacerých projektov a aktivít.

Aktuality / 24.10.2022

Prihláste sa na inovatívny vzdelávací tréning Interkultúrne vzdelávať v školách so žiakmi z rómskych komunít

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) pripravuje inovatívny vzdelávací tréning „Interkultúrne vzdelávať v školách so žiakmi z rómskych komunít“, ktorý je určený pre pedagógov materských, základných a stredných škôl.

Aktuality / 01.07.2022

Národný inštitút vzdelávania a mládeže: Spájame sa pre efektívnejšiu podporu moderného vzdelávania

Lepšia dostupnosť a adresnosť pomoci učiteľom, skvalitnenie ponuky vzdelávania, či posilnenie odbornosti pre modernejšie školstvo.

Aktuality / 20.05.2022

Európske Wergeland Centrum a ŠPÚ Pripravujú študijnú cestu pre slovenských učiteľov a učiteľky

V hlavnom meste Nórska sa v dňoch 9. až 11. mája uskutočnilo pracovné stretnutie Európskeho Wergeland Centra (EWC) a Štátneho pedagogického ústavu. Cieľom bolo spoločne pripraviť a naplánovať študijnú cestu v Oslo pre 30 učiteľov a učiteliek zo Slovenska.

Aktuality / 17.01.2022

Školenie školiteľov v oblasti ľudských práv a demokratického občianstva

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) v spolupráci s Európskym Wergeland Centrom (EWC), partnerom Rady Európy, pripravuje v termíne 6. – 9. apríla 2022 školenie školiteľov v oblasti ľudských práv a demokratického občianstva pre pokročilých.

Aktuality / 11.01.2022

Interkultúrne vzdelávať v školách so žiakmi z rómskych komunít

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) pripravuje inovatívny vzdelávací tréning „Interkultúrne vzdelávať v školách so žiakmi z rómskych komunít“, ktorý je určený pre pedagógov materských, základných a stredných škôl.

Aktuality / 03.12.2021

Príprava pedagógov na štátnu jazykovú skúšku z rómskeho jazyka pokračuje

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) v dňoch 26. 11. – 28. 11. 2021 uskutočnil vzdelávanie pre pedagógov so zámerom pripraviť ich odborne na štátnu jazykovú skúšku z rómskeho jazyka.

Aktuality / 26.10.2021

Slovenská akadémia ukázala, že na Slovensku máme školy, ktoré chcú byť viac demokratické a inkluzívne

V Bratislave sa uplynulý týždeň stretlo desať školských tímov, ktoré sa zúčastnili jedinečného vzdelávacieho podujatia SLOVENSKÁ AKADÉMIA: „DEMOKRATICKÉ A INKLUZÍVNE ŠKOLSKÉ PROSTREDIE PRE VŠETKÝCH“.

Aktuality / 06.10.2021

Prihláste sa na pokročilé školenie školiteľov v oblasti ľudských práv a demokratického občianstva

Zapojte sa do vzdelávacej aktivity.

Aktuality / 04.10.2021

Výzva na prihlasovanie na vzdelávanie školského manažmentu

Štátny pedagogický ústav pripravuje bezplatné inovatívne vzdelávanie pracovníkov, ktorí sa podieľajú na riadiacom procese základných a stredných škôl.

Aktuality / 28.07.2021

Školenie pedagógov – príprava na štátnu jazykovú skúšku z rómskeho jazyka (C1)

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) bude vzdelávať pedagógov so zámerom pripraviť ich odborne a jazykovo na štátnu jazykovú skúšku z rómskeho jazyka.

Aktuality / 07.07.2021

Vyškolili sme 45 riadiacich pracovníkov škôl, ktorí pracujú so žiakmi z rómskych komunít

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) vyškolil 45 pracovníkov, ktorí sa podieľajú na riadiacom procese výchovno-vzdelávacieho procesu v základných a stredných škôl so žiakmi z rómskych komunít.

Aktuality / 07.06.2021

Vzdelávanie školského manažmentu

Štátny pedagogický ústav pripravuje bezplatné inovatívne vzdelávanie pracovníkov, ktorí sa podieľajú na riadiacom procese základných a stredných škôl.

Aktuality / 20.05.2021

Vzdelávanie školského manažmentu

Štátny pedagogický ústav pripravuje inovatívne vzdelávanie pracovníkov, ktorí sa podieľajú na riadiacom procese základných a stredných škôl.

Aktuality / 05.05.2021

Výzva na prihlasovanie na vzdelávacie podujatie – Slovenská akadémia „Demokratické a inkluzívne prostredie pre všetkých“

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Európskym Wergeland Centrom realizuje vzdelávacie podujatie s názvom Slovenská akadémia „Demokratické a inkluzívne školské prostredie pre všetkých“.

Aktuality / 18.12.2020

Systémová podpora vzdelávania rómskej národnostnej menšiny prostredníctvom inovatívnych projektov

Preddefinovaný projekt Štátneho pedagogického ústavu reflektuje právo rómskej menšiny všestranne sa rozvíjať a vzdelávať sa v materinskom rómskom jazyku, rómskej kultúre a histórii.

Aktuality / 15.10.2020

Pozvánka – Školenie školiteľov v oblasti ľudských práv a demokratického občianstva

Štátny pedagogický ústav realizuje v spolupráci s Európskym Wergeland Centrom, organizáciou Rady Európy školenie školiteľov v oblasti ľudských práv a demokratického občianstva.

Aktuality / 24.09.2020

Projekt „Spolu s Rómami dosiahneme viac“

Projekt inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov

Projekt s názvom Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov získal grant z Nórska prostredníctom Nórskych grantov v sume 1 105 000 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 195 000 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je systémová podpora zavedenia vyučovania rómskeho jazyka a literatúry, rómskej kultúry a rómskej histórie na všetkých stupňoch vzdelávania v rámci školských vzdelávacích programov škôl so žiakmi z rómskych komunít, podpora interkultúrneho vzdelávania, demokratického a inkluzívneho školského prostredia.

Partner projektu: